Aliona Baroncea-Strîmbeanu
 • Aliona Baroncea-Strîmbeanu

  Aliona Baroncea-Strîmbeanu

  DIRECTOR GENERAL

   
  Titlul onorific „Maestru în Arta ”

  Născută la data de 21.05.1969, r.Anenii-Noi, s.Geamăna

  Moldoveancă

  Posedă limbă de stat (engleză, franceză)

   

  Studii: superioare

   

  • 1987- 1981 Institutul Moldovenesc de Stat de Arte
  • 1991- 1994 Institutul de Stat al Artelor

   

  Activitatea de  muncă:

   

  • 25.11.1991 – 01.12.2003  Ministerul Culturii și Cultelor al RM, numită în funcție de specialist principal al Direcției Teatru, Cinema, Video.
  • 01.07.2004 – 17.08.2004 a fost transferată în funcție de consultant, (Direcție principală, Teatru, Muzică )
  • 01.11.2004 – 11.07.2005 a fost transferată în funcție de Șef- adjunct (Direcție principală, Teatru, Muzică și Cinema).
  • În anul 2008 a obținut certificat de perfecționare a calificației ,,Management și planificare Statistică,, cu certificat de perfecționare cu nr.11672 din 14 noiembrie 2008, Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova.
  • La data de 05.06.2009 a oținut certificat ,,Management și elaborarea programelor,, certificat cu nr.13461din 05.06.2009, AAPpe lîngă Președintele Republicii Moldova.
  • 01.10.2012- 02.01.2014 a fost transferată în funcție de Șef Direcție Arte învățămînt artistic și industrii culturale în cadrul Direcției generale politice culturale.
  • În data de 03.07.2017, încetarea raportului de muncă conf.art.65 alin.1 art.42 alin.3 al Legii.nr.158-XVI din 04.07.2008 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetări al RM.
  • Începîn cu data de 04.07.2017, este numita în funcție ca Director general al Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare ,, JOC,,

   

  Dinstincții, titluri onorifice:

   

  În anul 2011, a fost decorată cu Titlul Onorific „Maestrul in Artă” cu nr. 0434 din 20 mai 2011

  În anul  2016, a fost decorată cu Titlul Onorific „Maestru în Arte” cu nr.0020 din 09.2016