Beliuța Nicoleta
  • Beliuța Nicoleta

    Beliuța Nicoleta

    Data de naștere 12.04.1998
    Artist maestru al scenei
    Studii superioare Academia de Studii Economice, marketing și logistica 2017 2020